ADHD en Dyslexie

ADHD en Dyslexie

 

Steeds meer kinderen, lijkt het, krijgen te maken met ADHD en/of dyslexie. Een aantal kinderen heeft last van beide, zowel van ADHD als van dyslexie. Er lijkt dus een overlap tussen beide “syndromen” te bestaan.

 

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel Aandachtsstoornis met Hyperactiviteit. Makkelijker te onthouden is misschien Alle Dagen Heel Druk. Maar niet iedereen met ADHD is hyperactief. Zonder hyperactiviteit spreekt men van ADD.

Uit onderzoek blijkt dat men er niet overheen groeit, zoals vroeger gedacht werd. Dit betekent dat veel volwassenen er ook nog last van hebben. In meer of mindere mate   natuurlijk.                                                                                                                        

                                                                                                                           

Dyslexie

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis waarvan de bijbehorende lees- en leerproblemen in relatie tot algemene geschiktheid en IQ, de meest bekende symptomen zijn. Bijvoorbeeld bij het schrijven, het omdraaien van letters of bij het lezen, het uitspreken van woorden / klanken die er niet staan.

Het lijkt erop dat de oorzaak van dyslexie in de hersenen zit, dat de hersengebieden waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld, zwak zijn aangelgd of moeilijk bereikbaar zijn. Hierdoor is men minder goed in staat om de informatie uit het geheugen op te halen en te koppelen aan het woordbeeld.

 

Voor meer informatie over ADHD en dyslexie verwijs ik graag naar google. 

 

Behandeling

In mijn praktijk behandel ik kinderen met ADHD en/of Dyslexie. De behandeleing bestaat uit meerdere onderdelen. nl.

– Voeding aanpassen

– Orthomoleculaire voedingssupplementen.

– Voetreflex massage

– Hoofd / nek massage

– Ondersteunende oefeningen en tips.